IPV6 本网站支持IPV6访问

关于信用广东网接口恢复正常的通知
公告时间:2019-01-22

各中介服务机构:


   信用广东网接口于2019年1月21日恢复正常。
   广东省网上中介服务超市将会对2019年1月2日至2019年1月20日入驻的中介服务机构进行信用信息回查,发现违反入驻承诺,在“信用中国”上有不良行为记录的中介服务机构,将予以清退。

   特此通知。

                                                                                                                                                                                                                                                 2019 年 1 月 21 日


相关附件下载: